3 MEI 2024 | Kunjungan Hormat (Jabatan Perpaduan Negeri, NS)Diterbitkan pada 06 Mei, 2024

Kunjungan hormat Pengarah Perpaduan Negeri, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Puan Syahilawani binti Noordin ke Jabatan Penyiaran Malaysia, Negeri Sembilan.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063999856153&set=a.841548091321845

#negerifm

#ingatsampaibilabila