20 OKTOBER 2023 | Tamu Kito (Encik Jofhua Yeong Kong Zhi)Diterbitkan pada 20 Okt, 2023

Rancangan Tamu Kito bersama-sama Encik Jofhua Yeong Kong Zhi, Pengerusi Penganjur MITM 2023 berkenaan Semarak Pelancongan Negara.

#negerifm

#ingatsampaibilabila