15 SEPTEMBER 2023 | Tamu Kito (YB Tuan Teo Kok Seong)Diterbitkan pada 15 Sep, 2023

Rancangan Tamu Kito bersama-sama YB Tuan Teo Kok Seong, EXCO Perindustrian dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Sembilan berkongsi berkenaan Apa Koba YB?

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063999856153&set=a.704415188368470

#negerifm

#ingatsampaibilabila