BAHAGIAN RANCANGAN
  • Memberi maklumat yang tepat, cepat dan mutakhir di samping mendidik dan menghibur.

  • Menghormati dan melayani pendengar dengan sopan dan tertib.
  • Memberi perkhidmatan yang efisyen dalam pentadbiran dan kewangan