PENTADBIRAN & KEWANGAN

  • Menguruskan Hal Ehwal Bayaran Emolumen kakitangan jabatan dan lain-lain potongan yang berkaitan.
  • Menguruskan dan mengendalikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun jabatan
  • Menyemak dan menyediakan laporan bulanan kewangan
  • Menguruskan surat-surat yang berkaitan.

Statistik Pengunjung

6.png7.png3.png3.png2.png
Today104
This week558
This month2020

Friday, 18 August 2017