PENTADBIRAN & KEWANGAN

  • Menguruskan Hal Ehwal Bayaran Emolumen kakitangan jabatan dan lain-lain potongan yang berkaitan.
  • Menguruskan dan mengendalikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun jabatan
  • Menyemak dan menyediakan laporan bulanan kewangan
  • Menguruskan surat-surat yang berkaitan.

Statistik Pengunjung

6.png1.png3.png3.png1.png
Today56
This week185
This month5797

Tuesday, 27 June 2017