BAHAGIAN KEJURUTERAAN

  • Memberi Perkhidmatan Teknikal Kepada Bahagian Rancangan Dan Unit Berita Bagi Memastikan Siaran Radio Dapat Beroperasi Dengan Lancar.
  • Memastikan Bangunan Dan Kawasan Dalam Keadaan Memuaskan
  • Mengawal Keseluruhan Operasi Radio, Workstation Dan Server Serta Memastikan Sistem Automasi Beroperasi Dengan Sempurna
  • Membuat Rakaman Di Studio
  • Memantau Kualiti Siaran