VISI

UNTUK MENJADI SEBUAH BADAN PENYIARAN NEGARA YANG UTAMA DAN DINAMIK BERTARAF DUNIA

MISI

MENYIARKAN MAKLUMAT DAN PROGRAM HIBURAN RADIO DAN TELEVISYEN YANG BERKUALITI DAN BERDAYA SAING DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERKINI SERTA MENEPATI CITARASA AUDIEN KE ARAH MENCAPAI WAWASAN NEGARA

OBJEKTIF

DITUBUHKAN UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN PENYIARAN DAN MENYEBARKAN MAKLUMAT MELALUI SIARAN RADIO KEARAH MEMBINA SERTA MEMBENTUK SIKAP, PERIBADI, PEMIKIRAN DAN NILAI-NILAI MURNIYANG SESUAI UNTUK MEMAJUKAN DAN MENJAYAKAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI SELARAS DENGAN WAWASAN KERAJAAN DAN CITA-CITA NEGARA DENGAN :-

1. MEMPERKENALKAN PROGRAM-PROGRAM KERAJAAN TEMPATAN.

2. MEMBERI PELUANG KEPADA RAKYAT TEMPATAN MENGGUNAKAN STESEN RADIO MALAYSIA NEGERIFM UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN AHLI-AHLI EXCO, AHLI-AHLI PARLIMEN DAN KETUA-KETUA JABATAN.

3. MENYAMPAIKAN HASRAT KERAJAAN DENGAN LEBIH DEKAT MELALUI RANCANGAN-RANCANGAN BERBENTUKPENERANGAN, PENDIDIKAN DAN HIBURAN SELARAS DENGAN CITA-CITA KERAJAAN DEMI KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT TEMPATAN.