PIAGAM PELANGGAN

Kami Berjanji Akan Menyiarkan Rancangan - Rancangan Radio Dan TV Yang Bermutu Tinggi Bersesuaian Dengan Dasar Dan Aspirasi Negara Serta Berusaha Memenuhi Citarasa Audiens Melalui:

  • Maklumat yang Cepat, Tepat Dan Mutakhir
  • Rancangan - Rancangan Hiburan Yang Berkualiti
  • Rancangan Yang Bermaklumat Dan Berpendidikan
  • Pemupukan Nilai - Nilai Murni
  • Sikap yang Positif Dan Terbuka