Program : Hirok Pikok NEGERIfm
Lokasi : Mydin Senawang
Tarikh : 26 November 2017
Pengisian : Konsert & Hirok NEGERIfm
Aktiviti : Bertemu Mesra Pengunjung dan Promosi
Skala : Besar
Anggaran Pengunjung : 3000