Program : Majlis Berbuka Puasa Anak-anak Yatim Daerah Kuala Langat Bersama- Sama Nilai Springs Resort Hotel
Lokasi : Pusat Rakan Muda, Jempol
Tarikh : 5 November 2017
Pengisian : Laporan Lokasi & Skuad Hirok NEGERIfm
Aktiviti : Laporan Lokasi dan  Promosi
Skala : Sederhana
Anggaran Pengunjung : 1000