Program : Hari Alam Sekitar Negara 2017
Lokasi : D’tempat Sendayan
Tarikh : 21 Oktober 2017
Pengisian : Laporan Lokasi & Skuad Hirok  NEGERIfm
Aktiviti : Laporan Lokasi dan  Promosi
Skala : Besar
Anggaran Pengunjung : 3000